1. Đối tượng áp dụng: Công ty và Khách hàng đã/đang sử dụng xe ô tô mua từ hệ thống showroom/đại lý của Công ty.

2. Việc bảo hành được thực hiện theo các chính sách và quy trình bảo hành cho từng thương hiệu xe của Công ty.